Nieuws

Persbericht: paraDIGMA groep start dienstverlening in Vlaanderen

Nieuwegein, 1 september 2023 – paraDIGMA groep, een organisatie met dienstverlening en expertise op het gebied van mens, werk en gezondheid, kondigt met trots de uitbreiding naar België aan per 1 september. De CEO van paraDIGMA groep, Rudo Vissers licht deze stap toe: “In België staan werkgevers voor een vergelijkbare uitdaging als in Nederland: de krapte op de arbeidsmarkt zorgt voor flinke personeelstekorten en hoge werkdruk. Met de visie en werkwijze van paraDIGMA groep omtrent (duurzame) inzetbaarheid van medewerkers, willen we nu ook in België een positieve verandering op gang brengen binnen organisaties.”

Rudo Vissers: “Het succes van een organisatie wordt in hoge mate beïnvloed door de mensen binnen de organisatie en de manier waarop er met hen wordt omgegaan. Zowel in Nederland als in België zien we vergelijkbare problemen, zoals krapte op de arbeidsmarkt, hoge werkdruk, tekorten in bepaalde branches en een hoog arbeidsverzuim. ParaDIGMA groep is in Nederland al jaren heel succesvol in de ondersteuning van organisaties bij het overwinnen van deze uitdagingen en het creëren van een gezonde, productieve werkomgeving. Hierbij richten wij ons in Nederland natuurlijk ook op reeds bestaand verzuim en re-integratie, maar willen wij toch vooral de focus leggen op preventie.

De andere wetgeving in Vlaanderen, biedt op dit moment minder kansen op het gebied van re-integratie, maar des te meer als het gaat om preventie. Aangezien het verzuimpercentage in België beduidend hoger is dan in Nederland, wordt de urgentie om hier verbetering in aan te brengen zeker gevoeld. De belangrijkste pijlers waarop de ondersteuning van paraDIGMA groep aan organisaties gebaseerd is, betreffen: Leiderschap en cultuur in de organisatie (waarom voelen mensen de noodzaak tot verzuim?), Life style (voeding en beweging spelen de hoofdrol in het voorkomen van klachten en ziekten), psychisch welbevinden (gerichte interventies bij dreigende burn-out, privéproblemen, traumatiserende life-events, werk-privé balans enz.), fysieke belasting (arbeidsomstandigheden, ergonomie, lichamelijke fitheid).

paraDIGMA groep gelooft rotsvast dat gezonde, tevreden medewerkers zorgen voor gezonde organisaties en vice versa, en is daarom vastbesloten, Belgische organisaties, te beginnen in Vlaanderen, te helpen aantrekkelijker te worden voor de arbeidsmarkt, en te profiteren van een hoger inzetbaarheidspercentage van hun medewerkers. Per 1 september start paraDIGMA groep met het aanbieden van diensten op het gebied van bovengenoemde pijlers en alle facetten rondom mens, arbeid en gezondheid.

"Jouw organisatie duurzaam tewerkstellen, voor nu en voor later"