Nieuws

Weg met het eindejaarsgesprek

Bij veel bedrijven staat binnenkort ‘hét eindejaarsgesprek’ op de agenda. Medewerkers bespreken met hun verantwoordelijke of de HR-afdeling de prestaties van het afgelopen jaar. Hoewel het niet (meer) als  functioneringsgesprek as such wordt benoemd, er wordt eerder gesproken over een ontwikkelings-, voortgangs- of eindejaarsgesprek, voelt het voor veel werknemers toch als een vonnis, vooral wanneer het over loonverhoging gaat.

Geen gedoe aub

Om het gesprek objectiever te maken, bestaan er methoden zoals o.a. de ‘360 graden feedback’. Verschillende betrokken partijen geven zo neutraal mogelijk feedback over elkaars prestaties. Op papier klinkt dat goed maar in de praktijk blijkt het minder evident om eerlijk en constructief te zijn.

Aan de vooravond van zo’n gesprek vult de medewerker enkele (digitale) formulieren in waarin hij zichzelf beoordeelt en de ontwikkelpunten voor het komende jaar in kaart brengt. Deze formulieren vormen de basis van het gesprek waarbij de verantwoordelijke, vaak op automatische piloot, de vragenlijst doorloopt. De medewerker is nerveus en wacht gespannen op het verdict en een eventuele loonsverhoging.

Aan weerskanten van de tafel lijkt het doel vaak om het gesprek zonder al te veel gedoe af te handelen. In de meeste gevallen krijgt de medewerker een goede beoordeling en een bescheiden loonsverhoging. Het gesprek was echter verre van een echte dialoog.

Praten helpt

Rudo Vissers, CEO van paraDIGMA groep,  begrijpt de meerwaarde van zulke gesprekken niet en raadt werkgevers dan ook graag aan om met deze nutteloze gesprekken te stoppen. Als je gedurende het jaar goed met elkaar communiceert, wordt zo’n eindejaarsgesprek eigenlijk als vanzelf overbodig. Daarnaast zou de vraag naar loonsverhoging geen verrassing mogen zijn, aangezien de verwachtingen al duidelijk waren. Maak problemen bespreekbaar en grijp meteen in waar nodig. Ook het gebruik van formele beoordelingsformulieren wordt op deze manier overbodig.

Lachen is gezond

Het stimuleren van een open en oprechte communicatie op de werkvloer is essentieel voor een gezonde werkomgeving. Het benadrukken van autonomie, ruimte voor groei en het bouwen aan persoonlijke relaties dragen bij aan een positieve werkcultuur. En lach af en toe een beetje om de formele procedures! Het voegt een menselijk tintje toe aan de werkplek, zonder dat er een eindejaarsvonnis nodig is.

 

"Jouw organisatie duurzaam tewerkstellen, voor nu en voor later"